Overslaan en naar de inhoud gaan

Slaapapneu-symptomen?

Vroege opsporing en diagnose van slaapapneu-symptomen is heel belangrijk en kan u helpen.

Drie simpele manieren om slaapapneu te herkennen:

 • Uw bedpartner is meestal de eerste die slaapapneu symptomen opmerkt (1, 2). Vraag uw bedpartner of hij of zij merkt dat u luid snurkt of uw ademhaling onderbreekt tijdens de slaap(1,2);
 • De Berlijn-vragenlijst is een eenvoudige test die vertelt of u risico loopt op slaapapneu.
 • U kunt een geluidsopname (laten) maken tijdens uw slaap. Bij het terugluisteren kunt u uw ademhaling controleren.
Alleen medische professionals kunnen de diagnose slaapapneu stellen. Dit kan door slaaponderzoek, in een slaapkliniek of thuis met behulp van speciale apparatuur.

Slaapapneu-symptomen en bezoek aan de dokter

Uw arts zal uw slaapapneu-symptomen beoordelen en lichamelijk onderzoek uitvoeren, om te bepalen of u moet worden doorverwezen naar een slaapspecialist.

De slaapspecialist stelt vragen over uw symptomen en uw medische voorgeschiedenis. Waarschijnlijk moet u een formulier invullen om aan te geven hoe slaperig u zich voelt als u wakker bent. Dit is meestal de Epworth-slaperigheidsschaal(1).

Mogelijk meet de slaapspecialist uw gewicht en nekomvang of moet u ademhalingstests uitvoeren. Als u symptomen van obstructieve slaapapneu (OSA) heeft, zal de specialist een slaaponderzoek laten uitvoeren om de diagnose te bevestigen.

Uw slaapstudie en de slaapapneu-symptomen

Een slaaponderzoek 's nachts in een slaapkliniek is de meest uitgebreide manier om uw slaap te testen en een diagnose van slaapapneu te bevestigen. Tijdens het slaaponderzoek controleert de slaapspecialist uw slaap en evalueert hij/zij de verkregen gegevens.

Wat gebeurt er tijdens een onderzoek naar slaapapneu-symptomen?

 

De meest gebruikelijke vorm van slaaponderzoek is polysomnografie. Deze gespecialiseerde methode gaat na wat er in uw lichaam gebeurt als u slaapt. Slaaponderzoek wordt meestal tijdens de nacht uitgevoerd. Dit kan in een slaaplaboratorium of thuis. De slaaptechnicus controleert uw onderzoek. Voordat u gaat slapen, worden minuscule sensoren aangebracht op de huid van uw hoofd, gezicht, borst, vingers en benen. Terwijl u slaapt, meten digitale hardware en software uw hersengolven, oogbewegingen, spieractiviteit, ademhaling, snurken, zuurstofgehalte, hartslag, lichaamshouding en beweging. De sensoren die gebruikt worden voor uw slaaponderzoek zijn niet-invasief (dit betekent dat ze niet in het lichaam hoeven te worden aangebracht) en pijnloos.

Het slaaponderzoek onderzoekt vele complexe medische aandoeningen die zich tijdens de slaap voordoen. Veel van deze medische aandoeningen kunnen leiden tot slaapstoornissen, vermoeidheid overdag, geheugen- of concentratieproblemen. Dit kan een risico voor uw gezondheid vormen.

Bij onderzoek naar slaapapneu symptomen bestuderen ze:(4,5)

 • 1

  Hersenactiviteit (elektro-encefalografie)

 • 2

  Spiertonus (elektromyografie)

 • 3

  Oogtonus (oculografie)

 • 4

  Borst- en buikbewegingen

 • 5

  Luchtstroom door de mond en neus

 • 6

  Hartslag en zuurstofgehalte in het bloed (pulsoximetrie)

 • 7

  Cardiale elektrocardiografie

 • 8

  Er kan ook gebruik worden gemaakt van geluids- en video-opnameapparatuur.

Als u slaapapneu heeft, vertonen deze diagnostische testen adempauzes die herhalend optreden, ondanks pogingen om te ademen. Dit type onderzoek wordt beschouwd als de "gouden standaard" voor de diagnose van slaapapneu.

 Andere tests voor slaapapneu zijn onder meer:

In vergelijking met een polysomnografie, controleert een polygrafie een kleiner aantal fysiologische tekenen van slaapapneu. Een polygrafie richt zich meestal op de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed. Soms wordt een polygrafie uitgevoerd in een slaaplaboratorium, maar meestal gebeurt dit thuis zonder hulp van een slaaptechnicus. Steeds vaker worden mensen met een hoge waarschijnlijkheid van obstructieve slaapapneu en weinig andere medische aandoeningen op deze manier getest. Een polygrafie wordt ook gebruikt om de doeltreffendheid van de behandeling van mensen met OSA te controleren.

Een oximetrie stelt alleen het zuurstofgehalte in het bloed vast. Het is geen vervanging van een polysomnografie of polygrafie, aangezien een lage zuurstofsaturatie in het bloed niet per definitie door OSA wordt veroorzaakt.

Zodra de tests zijn uitgevoerd, vertelt de arts in de slaapkliniek of u wel of geen OSA (obstructieve slaapapneu) heeft, in welke mate het uw slaap onderbreekt en in hoeverre het van invloed is op uw gezondheid. De arts beveelt vervolgens een geschikte behandeling aan(2).

Twijfelt u of u slaapapneu heeft? Laat dan een diagnose stellen. Het is altijd beter om het te weten! Als u slaapapneu heeft, kunt u een behandeling krijgen die uw levenskwaliteit verbetert en de complicaties voor uw gezondheid vermindert. En heeft u geen slaapapneu, dan bent u weer een stap verder in het vinden de oorzaak van uw slaapstoornis.

Hoe begrijpt u de resultaten van een slaaponderzoek?

Nadat u een slaaponderzoek heeft ondergaan en de resultaten heeft ontvangen, bent u misschien nieuwsgierig naar wat dit onderzoek onthult over uw slaapgezondheid. De technische termen en het medische taalgebruik kunnen echter verwarrend zijn als u niet weet wat ze betekenen.

Hier is een nuttige gids om u te helpen de resultaten van uw slaaponderzoek te begrijpen.

Maak altijd een afspraak om de resultaten te bespreken met uw arts. Hij of zij kan u adviseren over de beste behandeling.

 

AHI staat voor Apneu/Hypopneu-Index. De AHI meet het gemiddelde aantal ademhalingsstoornissen dat u elk uur heeft. Dit kunnen apneus of hypopneus zijn. We spreken van een apneu als u tijdens de slaap tien seconden of langer stopt met ademen. Een hypopneu betekent dat u een gedeeltelijke ademstop met zuurstofdaling heeft van tien seconden of langer. Een apneu en een hypopneu zijn even schadelijk. 

De AHI geeft de ernst van de slaapapneu aan. Bij een AHI onder de 5 (oftewel minder dan vijf apneus of hypopneus per uur) is sprake van normale slaap. Bij een AHI van meer dan 30 heeft u een ernstig slaapapneusyndroom.

Niet alleen apneus en hypopneus bepalen of u een ernstige slaapstoornis heeft. Uit het onderzoek kunnen ook andere oorzaken gevonden worden.

Zo zijn RERA's(6) (respiratory effort related arousals) gebeurtenissen die de ademhaling en de slaapkwaliteit op een andere manier beïnvloeden dan apneus en hypopneus. Het slaaponderzoek moet ook wekmomenten of buitensporige beenbewegingen opsporen(4). Met al deze gebeurtenissen moet rekening worden gehouden bij de beoordeling voor de diagnose en de daaropvolgende behandeling.

Elke slaapcyclus bestaat uit vier slaapfasen: N1, N2, N3 en REM (Rapid Eye Movement). Tijdens een normale nacht doorlopen we deze cyclus meerdere keren.(8)

Slaapapneu kan ertoe leiden dat u wakker wordt en uw diepste slaapfase niet bereikt. Daardoor wordt u moe wakker en bent u overdag slaperig.(4)

Slaapspecialisten kunnen door analyse van de gegevens van de hoofdsensoren vaststellen welke slaapfase verstoord is.

De positie van uw lichaam kan ook een effect hebben op slaapapneu.

Het onderzoek zal aantonen hoe lang u liggend op uw buik, op uw rug en op elke zijde slaapt.(3)

Wanneer uw ademhaling stopt tijdens de slaap, komt niet alle benodigde zuurstof in het bloed terecht. Het percentage van de zuurstofcapaciteit van uw lichaam dat wordt ingeademd, wordt gemeten met uw zuurstofverzadiging (SaO2/ zuurstofsaturatie)(7)

Bij een saturatie onder de 90%, krijgen uw lichaam en hersenen minder zuurstof dan nodig is. Dit kan leiden tot hersenbeschadiging en ernstige cardiovasculaire problemen. Als u een CPAP-apparaat (Continuous Positive Airway Pressure) voorgeschreven krijgt, geeft dat u de luchtstroom die u nodig heeft om normaal te ademen en een goede nachtrust te hebben.(7)

Bronnen

 1. Obstructive Sleep Apnoea, British Lung Foundation, 2014
 2. Obstructive Sleep Apnoea- information prescription, www.nhs.uk
 3. The Impact of Body Posture and Sleep Stages on Sleep Apnea Severity in Adults Nathaniel A. Eiseman, B.S.,1 M. Brandon Westover, M.D., Ph.D.,1 Jeffrey M. Ellenbogen, M.D., F.A.A.S.M.,1,2 and Matt T. Bianchi, M.D., Ph.D.1,2 
 4. https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/polysomnography/about/pac-2….
 5. https://medlineplus.gov/ency/article/003932.htm
 6. https://stanfordhealthcare.org/medical-conditions/sleep/obstructive-sle…
 7. Treatment of hypoxemia in obstructive sleep apnea R Landsberg 1, M Friedman, J Ascher-Landsberg
 8. Physiology, Sleep Stages Patel AK, Reddy V, Araujo JF.