Slaapapneu-symptomen?

Vroege opsporing en diagnose van slaapapneu-symptomen is heel belangrijk en kan u helpen.

Drie simpele manieren om slaapapneu te herkennen:

 • Een manier om slaapapneu te herkennen is uw partner of familielid te vragen of u luid snurkt of dat zij merken dat u uw ademhaling onderbreekt terwijl u slaapt. Zij zijn meestal de eersten die het merken(1,2).
 • Een andere oplossing is het invullen van de Berlijn-vragenlijst, een eenvoudige test die u vertelt of u risico loopt.
 • U kunt een geluidsopname laten maken terwijl u slaapt. Luister er nog eens naar nadat u heeft geslapen om uw ademhaling te controleren.
De diagnose slaapapneu kan alleen worden gesteld door medische professionals, hetzij door een slaaponderzoek, in een slaapkliniek of thuis met behulp van speciale apparatuur. 
doctor

Slaapapneu-symptomen en bezoek aan de dokter

Wanneer u uw arts bezoekt, zal hij of zij uw slaapapneu-symptomen beoordelen en een lichamelijk onderzoek uitvoeren om te bepalen of u moet worden doorverwezen naar een slaapspecialist.

Als u naar een slaapspecialist gaat, zal deze u vragen stellen over uw symptomen en medische voorgeschiedenis. Waarschijnlijk zal u worden gevraagd een formulier in te vullen - meestal de Epworth-slaperigheidsschaal(1) - om aan te geven hoe slaperig u zich voelt als u wakker bent.

Ze kunnen ook uw gewicht en nekomvang meten en ademhalingstests uitvoeren. Als u symptomen van obstructieve slaapapneu (OSA) heeft, zal de specialist een slaaponderzoek laten uitvoeren om de diagnose te bevestigen.

Uw slaapstudie en de slaapapneu-symptomen

Een slaaponderzoek 's nachts in een slaapkliniek is de meest uitgebreide manier om uw slaap te testen en een diagnose van slaapapneu te bevestigen. Tijdens het onderzoek wordt uw slaap in de gaten gehouden en de verkregen gegevens worden door een slaapspecialist geëvalueerd.

Wat gebeurt er tijdens een onderzoek naar slaapapneu-symptomen?

 

De meest gebruikelijke vorm van slaaponderzoek is polysomnografie. Dit is een gespecialiseerde methode om na te gaan wat er in uw lichaam gebeurt als u slaapt. Het slaaponderzoek wordt meestal 's nachts uitgevoerd in een slaaplaboratorium of thuis en gecontroleerd door een slaaptechnicus. Voordat u in slaap valt, worden minuscule sensoren aangebracht op de huid van uw hoofdhuid, gezicht, borst, vingers en benen. Digitale hardware en software worden gebruikt om uw hersengolven, oogbewegingen, spieractiviteit, ademhaling, snurken, zuurstofgehalte, hartslag, lichaamshouding en beweging te meten terwijl u slaapt. De sensoren die gebruikt worden voor uw slaaponderzoek zijn niet-invasief en pijnloos.

Het slaaponderzoek onderzoekt vele complexe medische aandoeningen die zich tijdens de slaap voordoen. Veel van deze medische aandoeningen kunnen leiden tot slaapstoornissen, vermoeidheid overdag, geheugen- of concentratieproblemen, en een risico voor uw gezondheid vormen.

De volgende informatie wordt bestudeerd op zoek naar slaapapneu-symptomen(4,5)

 • 1

  Hersenactiviteit (elektro-encefalografie)

 • 2

  Spiertonus (elektromyografie)

 • 3

  Oogtonus (oculografie)

 • 4

  Borst- en buikbewegingen

 • 5

  Luchtstroom door de mond en neus

 • 6

  Hartslag en zuurstofgehalte in het bloed (pulsoximetrie)

 • 7

  Cardiale elektrocardiografie

 • 8

  Er kan ook gebruik worden gemaakt van geluids- en video-opnameapparatuur.

Bij mensen met slaapapneu vertonen deze diagnostische testen herhaalde episoden van adempauzes, ondanks pogingen om te ademen. Dit type onderzoek wordt beschouwd als de "gouden standaard" voor de diagnose van slaapapneu.

 Andere tests voor slaapapneu zijn onder meer:

Deze test controleert een kleiner aantal fysiologische tekenen dan polysomnografie en richt zich meestal op de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed. Het wordt meestal thuis uitgevoerd zonder de hulp van een slaaptechnicus, maar soms wordt het in een slaaplaboratorium uitgevoerd. Steeds vaker worden mensen met een hoge waarschijnlijkheid van obstructieve slaapapneu en weinig andere medische aandoeningen op deze manier getest. Deze test wordt ook gebruikt om bij mensen met OSA de doeltreffendheid van hun behandeling te controleren.

Dit is een methode om alleen het zuurstofgehalte in het bloed vast te stellen. Het is geen vervanging voor polysomnografie of polygrafie, aangezien een lage zuurstofsaturatie in het bloed door andere aandoeningen dan OSA kunnen worden veroorzaakt.

doctor with patient

Zodra de tests zijn uitgevoerd, zal de arts in de slaapkliniek u vertellen of u al dan niet OSA (obstructieve slaapapneu) heeft en in welke mate het uw slaap onderbreekt en van invloed is op uw gezondheid. Vervolgens zal de arts u de geschikte behandeling aanbevelen.(2)

Als u denkt dat u slaapapneu heeft, laat dan een diagnose stellen - het is altijd beter om het te weten! Als u slaapapneu heeft, kunt u een behandeling krijgen die uw levenskwaliteit verbetert en de complicaties voor uw gezondheid vermindert. En als u dat niet doet, heeft u toch vooruitgang geboekt in het vinden van de oorzaak van uw slaapstoornis.

Hoe begrijp u de resultaten van een slaaponderzoek?

Nadat u een slaaponderzoek heeft ondergaan en de resultaten heeft ontvangen, bent u misschien nieuwsgierig naar wat dit onderzoek onthult over uw slaapgezondheid. De technische termen en het medische taalgebruik kunnen echter verwarrend zijn als u niet weet wat ze betekenen.

Hier is een nuttige gids om u te helpen de resultaten van uw slaaponderzoek te begrijpen.

Maak altijd een afspraak om de resultaten te bespreken met uw arts, die u dan kan adviseren over de beste behandeling die u kunt volgen.

 

AHI is de apneu/hypopneu-index. Het is de meest betrouwbare maat om te bepalen of u slaapapneu heeft. De AHI telt het gemiddelde aantal ademhalingsstoornissen - apneu's of hypopneu's - dat u elk uur heeft. Een apneu is wanneer u 10 seconden of langer stopt met ademen. Een hypopneu is een gedeeltelijk verlies van adem gedurende 10 seconden of meer met zuurstofdaling en is even ernstig als een apneu.

De index meet de ernst van de slaapapneu: minder dan vijf gebeurtenissen per uur (of een AHI van minder dan 5) wordt beschouwd als normale slaap, terwijl een AHI van meer dan 30 aangeeft dat u een ernstig slaapapneusyndroom heeft. Het aantal geeft dus aan hoe ernstig de slaapapneu is.

Ernstige slaapstoornissen worden niet altijd enkel en alleen door apneus en hyponeus bepaald, er zijn ook nog andere zaken die tijdens het onderzoek als oorzaak kunnen gevonden worden. 

Zo zijn RERA's(6) (respiratory effort related arousals) gebeurtenissen die de ademhaling en de slaapkwaliteit op een andere manier beïnvloeden dan apneus en hypopneus. Het slaaponderzoek moet ook wekmomenten of buitensporige beenbewegingen opsporen(4). Met al deze gebeurtenissen moet rekening worden gehouden bij de beoordeling voor de diagnose en de daaropvolgende behandeling.

Elke slaapcyclus bestaat uit vier slaapfasen - N1, N2, N3 en REM (Rapid Eye Movement) - en tijdens een normale nacht doorlopen we elke cyclus verschillende keren.(8)

Slaapapneu kan ertoe leiden dat u wakker wordt en uw diepste slaapfase niet bereikt, zodat u moe wakker wordt en overdag toch nog in slaap wilt vallen.(4)

Slaapspecialisten kunnen door analyse van de gegevens van de hoofdsensoren vaststellen welke slaapfase verstoord is.

De positie van uw lichaam kan ook een effect hebben op slaapapneu.

Het onderzoek zal aantonen hoe lang u liggend op uw buik, op uw rug en op elke zijde slaapt.(3)

Wanneer uw ademhaling stopt tijdens de slaap, betekent dit dat u niet alle zuurstof die u nodig heeft in uw bloed krijgt. Het percentage van de zuurstofcapaciteit van uw lichaam dat wordt ingeademd, wordt gemeten met uw zuurstofverzadiging (SaO2/ zuurstofsaturatie)(7)

Als de saturatie onder 90% zakt, krijgen uw lichaam en hersenen minder zuurstof dan nodig is. Dit kan leiden tot hersenbeschadiging en ernstige cardiovasculaire problemen. Als u een CPAP-apparaat (Continuous Positive Airway Pressure) voorgeschreven krijgt, geeft dat u de luchtstroom die u nodig heeft om normaal te ademen en een goede nachtrust te hebben.(7)

Bronnen

 1. Obstructive Sleep Apnoea, British Lung Foundation, 2014
 2. Obstructive Sleep Apnoea- information prescription, www.nhs.uk
 3. The Impact of Body Posture and Sleep Stages on Sleep Apnea Severity in Adults Nathaniel A. Eiseman, B.S.,1 M. Brandon Westover, M.D., Ph.D.,1 Jeffrey M. Ellenbogen, M.D., F.A.A.S.M.,1,2 and Matt T. Bianchi, M.D., Ph.D.1,2 
 4. https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/polysomnography/about/pac-2….
 5. https://medlineplus.gov/ency/article/003932.htm
 6. https://stanfordhealthcare.org/medical-conditions/sleep/obstructive-sle…
 7. Treatment of hypoxemia in obstructive sleep apnea R Landsberg 1, M Friedman, J Ascher-Landsberg
 8. Physiology, Sleep Stages Patel AK, Reddy V, Araujo JF.